امروز: شنبه 5 خرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پرسشنامه بررسی تاثیر قیمت شناسی مصرف کنندگان و ابعاد مختلف آن بر میزان لذت بخشی خرید 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر قیمت شناسی مصرف کنندگان و ابعاد مختلف آن بر میزان لذت بخشی خرید 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی (کیفیت و کارآیی) بر رضایت مشتریان 5,000 دانلود
پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها 5,000 دانلود
روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس سعیدی 6,000 دانلود
جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب 6,000 دانلود
خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان 7,500 دانلود
جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 10,000 دانلود
روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس سعیدی 5,000 دانلود
روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس سعیدی 5,000 دانلود
جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب 6,000 دانلود
خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان 7,500 دانلود
جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 10,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر مولفه های قابل اعتماد بودن سازمان بر اعتمادسازی در مشتری بانک 5,000 دانلود
پرسشنامه تعیین ارتباط بین عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات 5,000 دانلود
پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب گوشی تلفن همراه 6,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد ارزیابی کیفیت خدمات بانک 5,000 دانلود
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بانک با مدل systra-sq 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه بین عضویت مشتریان و وفاداری آنان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان 6,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان محقق ساخته شده 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش سرمایه روان شناختی 4,000 دانلود
پرسشنامه ارتباط بین رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده و نگرش های اجتماعی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری 5,000 دانلود
ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل 10,000 دانلود
ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل 10,000 دانلود
پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر ادراک مصرف کننده از آسیب های اخلاقی و ادراک مشتری از هزینه های جستجوی اطلاعات بر ارزش درک شده، قصد خرید مجدد و قصد خرید مجدد آنل 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد اعتماد مشتریان به بانک 5,000 دانلود
پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش رفتار شهروندی سازمانی 4,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد سنجش تعهد سازمانی افراد 5,000 دانلود
پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد 3,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی 5,000 دانلود
پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی 5,000 دانلود
پرسشنامه رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستد و رفتار شهروندی سازمانی 6,000 دانلود
پرسشنامه تاثیر بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات 5,000 دانلود
پرسشنامه افزایش رضایتمندی کارکنان با ارتباطات سازمانی 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی 5,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی عملکرد نظام مدیریت منابع انسانی از نظر کارکنان با تاکید بر عوامل درون سازمانی 5,000 دانلود
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی و رابطه آن با عملکرد 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت ها بر تصویر ذهنی شرکت و تاثیر رفتارها بر نگرش مشتریان نسبت به شرکت 5,000 دانلود
پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری 5,000 دانلود